IPTV/Kabelska

RSS

U Hrvatskoj nizak interes za nove usluge u širokopojasnoj mreži

16.03.2011 0 komentara ADSL, HAKOM, telekomi, zaštita potrošača

U Hrvatskoj nizak interes za nove usluge u širokopojasnoj mreži

Godišnje se prijavi oko 900 pritužbi u vezi s raznim pružateljima komunikacijskih usluga

Prema posljednjem istraživanju tržišta, koje je proveo HAKOM, korisnici internetskih usluga u Hrvatskoj prvenstveno koriste ADSL tehnologiju. Iako su korisnici zadovoljni sa širokopojasnom mrežom(premaHACOM-u,ne prema mišljenju korisnika), interes za nove usluge je nizak. Razlozi leže u nedostatku informacija o proizvodima i atraktivnim paketima usluga. U nadolazećem razdoblju nove usluge bit će dostupne svim potrošačima putem postojeće unaprijeđene i moderne telekomunikacijske infrastrukture. Prijelaz iz postojeće komunikacijske mreže prema NGA mreži može biti uspješan ukoliko postoji sigurnost mreža i uspješna provedba Zakona o zaštiti potrošača. Prijelaz na NGA mrežu povećat će broj internetskih usluga, što može dovesti do povećanja pojavnosti kibernetičkog (cyber) kriminala. Jedno od mogućih rješenja je, između ostalog, provedba programa sigurnosti mreža na nacionalnoj razini te trajna izobrazba svih koji se bave novim internetskim prijetnjama.

Prema zagrebačkoj udruzi Potrošač, godišnje se prijavi oko 900 pritužbi u vezi s raznim pružateljima komunikacijskih usluga. Većina pritužbi odnosi se na račune za mobitele i Internet, kao i na ugovorne uvjete i agresivne kampanje. Kao prvi korak potrošače se upućuju da svoje pritužbe upute odnosnom društvu. Na tu se odluku zatim mogu žaliti, prvo savjetodavnom vijeću u pojedinom društvu, a u drugom koraku Odjelu zaštite korisnika u HAKOM-u. Prošle je godine HAKOM zaprimio 1011 takvih žalbi od kojih se 75% odnosilo na pritužbe u vezi s računima, a 25% na kvalitetu usluge.

U petak, 18. ožujka 2011. godine, u 11.00 sati u hotelu Dubrovnik, dvorana Stradun 4, održat će se konferencija pod nazivom „Promjene na komunikacijskom tržištu u Republici Hrvatskoj i izazovi za regulatora”. Konferencija je organizirana u sklopu IPA projekta „Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije”, koji se trenutačno provodi u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).
Autor: Sat Multimedia

Dodaj komentar

Molimo držite se teme članka. Neumjesni komentari biti će izbrisani bez prethodne najave. Vašu e-mail adresu nećemo objavljivati niti koristiti u marketinške svrhe.